Back to top

DeBenedetti Majewski Szczesniak Kancelaria Prawnicza Sp. K..

DeBenedetti Majewski Szczesniak Kancelaria Prawnicza Sp. K.

M&A Law Firm of the Year - Poland

European Corporate Excellence Awards

Winner. Winner

DeBenedetti Majewski Szczesniak Kancelaria Prawnicza Sp. K.

DeBenedetti Majewski Szczesniak Kancelaria Prawnicza Sp. K.

M&A Law Firm of the Year - Poland

Visit Site